Categories
travel & lifestyle

ภัยคุกคามต่อสัตว์ในมหาสมุทรและแม่น้ำ

ในวาฬสเปิร์มถุงกล้วยพลาสติกที่กินโดยเต่าสีเขียวและตลับลูกซองที่อยู่ในปลาวาฬจงอยของทรูตัวอย่างของพลาสติกที่พบในสัตว์ป่าที่ได้รับการบันทึกไว้ในรายงานทางวิทยาศาสตร์การบริโภคพลาสติกโดยสัตว์น้ำเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง พวกเขาบอกว่าสามารถใช้ความยาวของสัตว์ในการประมาณว่าพลาสติกชิ้นหนึ่งอาจกินเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ