Categories
technology

อะตอมคาร์บอนก่อตัวเป็นกราฟีนชนิดแบน

ท่อนาโนหนึ่งอันอาจยอดเยี่ยมสำหรับแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีหลักฐานใหม่ว่าสองอาจยอดได้ขนาดมีความสำคัญเมื่อใช้ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังเดี่ยวสำหรับคุณสมบัติทางไฟฟ้า แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครได้ศึกษาว่าอิเล็กตรอนทำหน้าที่อย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับโครงสร้างคล้ายตุ๊กตารัสเซียของท่อหลายวอลล์คำนวณผลกระทบของความโค้งของเซมิคอนดักเตอร์ท่อนาโนคาร์บอนผนังสองชั้น