Press "Enter" to skip to content

Posts published in “invesment”

การลงทุน forex หรือการเทรด forex

admin 0

การลงทุน forex หรือการเทรด forex Forex คืออะไร เป็นคำถามสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ทุกคนที่ได้ยินครั้งแรกก็ต้องสงสัย ยิ่งในปี 2019 ปีที่เทคโนโลยีก้าวมาเป็นหัวหอกสำคัญของเศรษฐกิจโลก แต่ Forex ก็ยังเป็นตลาดสำคัญของนักลงทุนทั่วโลกที่ใช้ทำกำไรไม่มีล้าสมัย เพราะตลาด forex คือตลาดที่ใช้เก็งกำไรค่าเงินของโลก

การเทรด Forex เป็นอย่างไร

admin 0

การเทรด Forex เป็นอย่างไร Forex หรือ FX ย่อมาจาก Foreign Exchange หมายถึงการซื้ออหรือขายสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงิน นี่คือตลาดการเงินที่คึกคักมากที่สุดในโลก เนื่องบริษัท รัฐบาล และบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเทรดฟอเร็กซ์ เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและแลกเปลี่ยนสกุลเงินบ้านเกิดของคุณกับสกุลเงินท้องถิ่น แปลว่าคุณได้เข้าร่วมในตลาดสกุลเงินระดับโลก อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สกุลเงิน จะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของทั้ง 2 สกุลเงิน

การเทรด Forex เป็นอย่างไร

admin 0

การเทรด Forex เป็นอย่างไร Forex หรือ FX ย่อมาจาก Foreign Exchange หมายถึงการซื้ออหรือขายสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงิน นี่คือตลาดการเงินที่คึกคักมากที่สุดในโลก เนื่องบริษัท รัฐบาล และบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเทรดฟอเร็กซ์ เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและแลกเปลี่ยนสกุลเงินบ้านเกิดของคุณกับสกุลเงินท้องถิ่น แปลว่าคุณได้เข้าร่วมในตลาดสกุลเงินระดับโลก อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สกุลเงิน จะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของทั้ง 2 สกุลเงิน

Bitcoin แท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่??

admin 0

Bitcoin แท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่?? คำว่า Bitcoin (BTC) อาจเป็นคำที่ได้ยินแพร่หลายกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มของนักธุรกิจหรือผู้มีความสนใจด้านการลงทุน แต่เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะยังสงสัยและไม่เคยศึกษาอย่างจริงจังว่า แท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ หรือบางท่านก็อาจจะรู้จักเพียงในเบื้องต้น หากแต่ยังคงมีคำถามที่ค้างคาใจอีกมากมาย เช่น Bitcoin มีระบบการทำงานอย่างไร เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่ ตลอดจนมีข้อดีข้อเสีย และข้อควรระวังอย่างไร วันนี้ขอนำเสนอเพื่อเป็นการเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Bitcoin กันตั้งแต่ต้น ตลอดจนข้อมูลที่ควรรู้