Press "Enter" to skip to content

ผู้นำไต้หวัน โพสต์เสียใจโดนจีนกีดกันร่วมประชุมโควิด-19

admin 0

ประธานาธิบดีไต้หวัน โพสต์ลงทวิตเตอร์วันนี้ว่าตนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่องค์การอนามัยโลก ไม่เชิญไต้หวันให้มาร่วมประชุมกับนานาชาติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะเหตุผลเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจีนผู้นำไต้หวันรายนี้บอกอีกว่า เวลาที่สำคัญแบบนี้ องค์การอนามัยโลกไม่ควรนำเรื่องการเมืองมาทำลายความเป็นมืออาชีพ

ถึงอย่างนั้น แม้ว่าไต้หวันจะถูกกดดันมากแค่ไหน ไต้หวันก็จะไม่หยุดสู้โรคโควิด-19 และจะเดินหน้าช่วยโลกของเราต่อไปโพสต์ดังกล่าวยังมีรูปนางสาวไช่และทีมงานนั่งอยู่ที่โต๊ะ และมีข้อความบนรูปเป็นคำพูดของนางสาวไช่ที่ระบุว่าการไม่อนุญาตให้ไต้หวันเข้าไปร่วมสมัชชาอนามัยโลกด้วยเหตุผลทางการเมือง ไม่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโลกแน่นอน